FARMACEUCI BEZ GRANIC V

FARMACEUCI BEZ GRANIC V: Przywództwo w opiece zdrowotnej

Szanowni Państwo!

Zapraszamy was na piąte spotkanie z kolejnymi ekspertami w ramach polskiej edycji, jednego z najlepszych programów edukacyjnych na świecie „Pharmacists Without Boarders” z Kanady. Pandemia uniwemożliwiła nam spotkanie się osobiście, uznaliśmy zatem, aby przenieść się do przestrzeni wirutalnej. Mamy czasy niepewności, każdy z nas boi się o pracę, dlatego budowanie swoich komeptencji na trudnym rynku pracy będzie niezmiernie ważne na kolejne lata wychodzenia z kruzysu.

W ramach polskiej edycji naszych szkoleń udało się przeszkolić już ponad 1700 farmaceutów w poprzednich czterech szkoleniach, które uzyskały maksymalne oceny za merytorykę i organizację.

Najlepszą ocenę uzyskało szkolenie, pierwszych w historii polskiej farmacji warsztaty z prowadzenia szczepień ochronnych w aptekach. Wszystkie projekty zostały zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz pod patronatami wielu organizacji publicznych.

Inspiracją do szukania nowego modelu kształcenia, była obserwacja systemu edukacji farmaceutów zagranicami, na uczelniach oraz system kształcenia podyplomowego. Szukałem sposobu na pokazanie studentom i farmaceutom innego modelu kształcenia jakiego miałem okazję doświadczyć w krajach anglosaskich.

Idea jaka nam przyświecała, jest to, aby dać najlepszą wiedzę dla polskich farmaceutów w zakresie kluczowych umiejętności klinicznych niezbędnych do pracy z pacjentem i zarządzania apteką. Od 16 kwietnia, rozpoczynamy w Polsce prowadzenie opieki farmaceutycznej dzięki wprowadzonej w Polsce 16 kwietnia Ustawy o Zawodzie. Farmaceuta będzie potrzebował, po pierwsze wiedzy, ale także wzmocnienia swojej pewności siebie, przy prowadzeniu nowych usług takich jak: przeglądy lekowe, konsultacje farmaceutyczne, czy preskrypcji farmaceutycznej.

Farmaceuta to bardzo dobrze wyszkolony personel medyczny uznany na całym świecie za kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej. Światowe trendy w opiece zdrowotnej, takie jak brak lekarzy, brak pielęgniarek, cięcia środków na opiekę zdrowotną, starzenie się populacji, wymagają większej liczby pracowników w ochronie zdrowia niż kiedykolwiek. Wychodzenie z pandemii, brak personelu, konieczności zdobywania nowych komptencji przez pozostałych, poza lekarzami pracowników ochrony zdrowia, będą wyzwaniem na kolejną dekadę dla Ministerstwa Zdrowia.

W ostatnich latach, rola farmaceutów w Kanadzie wzrosła do tego stopnia, że są na pierwszym miejscu w rankingu zawodów zaufania publicznego.

Zapraszam na V część warsztatów Farmaceuci Bez Granic: I am the champion, I am the leader! (Przywództwo w opiece zdrowotnej)!

Dr n. farm. Piotr Merks

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs skierowany jest do wszystkich decydentów, farmaceutów z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, nauczycieli akademickich oraz wszystkich tych, którzy chcą wykonać pierwszy krok w kierunku doskonalenia swoich umiejętności przywódczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym kursie?

 • Za udział w wydarzeniu farmaceutom przysługują 4 punkty edukacyjne twarde.
 • Cztery edycje, ponad 1700 przeszkolonych farmaceutów
 • Współczynnik czadu (Wow factor) = 10 na 10!
 • Warsztaty prowadzone przez ekspertów rangi światowej z tłumaczeniem (możesz też potrenować swój farmaceutyczny angielski)
 • Międzynarodowy certyfikat z zagranicznego ośrodka
 • Praktyczne tematy wspierające prowadzenie apteki
 • Aplikacja mobilna dla farmaceuty pomagająca w pracy!
 • Atrakcyjne materiały oraz pakiety edukacyjne!
 • Zniżka na kolejne warsztaty

CZEGO MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ NA NASZYCH WARSZTATACH?

Celem kursu jest określenie i rozwój umiejętności przywódczych oraz profesjonalizmu w praktyce i nauczaniu dot. opieki zdrowotnej. Program dla studentów, pracowników akademickich i farmaceutów będzie się nieznacznie różnić, jednak dzięki kluczowym celom nauczania, uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Przewodzić innowacjom i zmianom w sposób asertywny, afirmatywny i otwarty
 • Rozpoznać i respektować różne style przywódcze
 • Zastosować konkretną kulturę przywódczą w środowisku opieki zdrowotnej jakim jest apteka i nie tylko
 • Połączyć samomotywację, samoświadomość i samodyscyplinę z inteligencją emocjonalną i społeczną
 • Zastanowić się nad osobistymi wyzwaniami prowadzącymi do rozwoju umiejętności przywódczych
 • Zaplanować zmiany i wdrożyć je do osobistego i zawodowego 100-dniowego planu

Prelegenci

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów, których będziemy gościć podczas warsztatów Farmaceuci Bez Granic Polska.

Speaker
Dr n. farm. Piotr Merks

Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Piotr Merks (Dr n. farm, mgr farm., MPharmS) ), jest polskim farmaceutą, adiunkt na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Funder / CEO Piktorex sp. z o.o., firmy sfinansowana przez Narodowe Centrum Rozwoju Badań (NCBR) i Black Pearls VC od 2018 CEO Konsorcjum Naukowego Piktorex - InnoTech – UKSW sp. z .o o. , Sekretarz Generalny, Employed Pharmacist Europe (EPhEU), Delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce,

W ramach konsorcjum naukowego wspólnie z UKSW realizuje projekty badawcze dla sektora ochrony zdrowia i farmacji.

Od 2018 kierownik projektu Farmaceuci Bez Granic Polska realizowanego wspólnie z Dr Regisem Vaillanourt z Kanady przez Pharmacist Without Boarders Canada.

Członek Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Royal Pharmaceutical Society), Internentional Pharmacuetical Federation (FIP) Sekcji Farmacji Wojskowej i Społecznej, gdzie od 2014 roku prowadzi wspólnie projekty w zakresie tzw. Health Literacy, non-adherence oraz piktogramy farmaceutyczne.

Dr Merks, posiada międzynarodową wiedzę specjalistyczną i kontakty w różnych sektorach branży farmaceutycznej i medycznej. Bogate doświadczenie w placówkach edukacyjnych, organach rządowych i pozarządowych, firmach farmaceutycznych, szpitalach, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.

Jako pedagog i innowator pracuje nad wzmocnieniem pozycji naukowców i farmaceutów jako przyszłych liderów zintegrowanej opieki zdrowotnej. Od 2014 roku współpracuje z prof. dr. hab. n. med. Miłoszem Jaguszewskim, I Klinika Kardiologii, Gdańskiego Uniwerstetu Medycznego (GUMED) w zakresie badań pilotażowych usług opieki wspierających działania na rzecz poprawy adherence u pacjentów kardiologicznych.

Po ukończeniu stypendium w Finlandii, obronie pracy magisterskiej pt. Biocataliza i biotransformacja w syntezie leków” napisanej w języku angielskim, na Wydziale Farmaceutycznym w Łodzi, rozpoczął karierę jako Farmaceuta stażysta w szpitalu Pirkanmaa Hospital District w Tampere, Finlandia, by następnie rozpocząć staż kliniczny w Australii, w Szpitalu Dziecięcym w Westmead, Sydney, Australia.

Od 2005 roku był czynnie pracującym zarejestrowanym farmaceutą w brytyjskiej Izbie Aptekarskiej (General Pharmaceutical Council (GPhC) i pracował w aptekach niezależnych i sieciowych takich firm jak: Alliance Pharmacy, Lloyds Pharmacy, Day Lewis, Tesco, Boots, Boots Walgreens, Rowland, Co-op pharmacy, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, oferując pacjentom interwencje w zakresie zdrowia publicznego na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Jego kariera to sprawowanie różnych funkcji począwszy od farmaceuty, farmaceuty managera, services pharmacist, consultant pharmacist. Te doświadczenia w praktyce zainspirowały go do przeprowadzenia badań w dziedzinie farmacji społecznej, zanim w 2011 r. przeniósł się do sektora akademickiego, ale nadal czynnie pracował w Wielkiej Brytanii.

Zdobył stopień doktora w dziedzinie opieki farmaceutycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Polsce i uzyskał stopień naukowy w 2017 r. Praca doktorska, pt:

Zakres i jakość usług farmaceutycznych w opinii pacjentów w Polsce i Wielkiej Brytanii (I miejsce w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych i Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych) uzyskała wiele wyróżnień, Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Złoty Grant Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP).

W 2014 roku podczas zjazdu Europejskiego Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (EPhEU) został nominowany do założenia Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF), aby walczyć o prawa pracowników sektora farmaceutycznego w Polsce.

Od 2012 r. podnosił świadomość na temat sfałszowanych leków w Polsce, najpierw jako Ambasador na Polskę, a następnie jako Dyrektor ds. Rozwoju biznesu w Aegate Limited, obecnie jako niezależny ekspert zewnętrzny. Firma Aegate była jednym z największych startupów o łącznym dofinansowaniu 64.000.000.00 Funtów Brytyjskich ufundowany przez PA Consulting Group, Wielka Brytania

Dr Merks bardzo występuje jako prelegent na krajowych i międzynarodowych spotkaniach i jest uznanym liderem w branży farmaceutycznej i innowacjach. Ściśle współpracuje również z FIP przy opracowywaniu piktogramów farmaceutycznych oraz jako polski doradca w sektorze farmaceutycznym.

W 2015 r. na 4 lata został wybrany do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Sekcji Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA).

Jego praca naukowa, badania i przywództwo zostały uznane na arenie międzynarodowej i jest zapraszany na wiele międzynarodowych wydarzeń jako gość. Przez całą swoją karierę Dr Merks jest zapalonym orędownikiem zawodu farmaceuty i współpracował z interesariuszami z różnych sektorów, aby system opieki zdrowotnej wykorzystał potencjał drzemiący w niewykorzystanych zasobach ludzkich - farmaceutach.

Speaker
Doc dr sc Arijana Meštrović

MPharm

Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm FFIP jest trenerką w zakresie umiejętności komunikacji, prezentacji i sprzedaży. Pracowała przez 14 lat jako farmaceutka i była odpowiedzialna za edukację oraz rozwój kompetencji w największej sieci aptek w Chorwacji. Obecnie jest adiunktem i niezależną konsultantką w międzynarodowej agencji Pharma Expert, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu programów CPD dla farmaceutów, wdrażania nowych usług w sieciach aptek oraz nauczania praktyki zawodowej i opieki farmaceutycznej na uniwersytetach w Chorwacji i na Cyprze. Jej doktorat dotyczy nauk biomedycznych – rozwój kompetencji w farmacji.

Arijana jest członkinią grupy doradczej ds. programu usług międzynarodowych Rady Akredytacyjnej ds. edukacji farmaceutycznej (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE, USA), pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Programowego FIP, członkini Rady Doskonałości Praktyki Farmaceutycznej FIP, obecnie jest członkinią Komitetu Wykonawczego Sekcji Akademickiej FIP, członkinią Pharmaceutical Care Network of Europe i międzynarodową konsultantką Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Za swoje zaangażowanie i przywództwo w rozwoju zawodu farmaceuty została wyróżniona przez FIP nagrodą FIP Fellow.

We współpracy z Radą Akredytacyjną ds. edukacji farmaceutycznej (ACPE) jest współautorką programu SMART Pharmacy, nowego modelu CPD wdrożonego w 14 krajach na całym świecie.

Arijana zajmuje się promowaniem edukacji opartej na kompetencjach przy użyciu modelu CPD wśród farmaceutów, dlatego jej nauczanie zazwyczaj dotyczy wszystkich elementów kompetencji – wiedzy, doświadczenia i motywacji. Dotychczas została zaproszona jako prelegentka i konsultantka do wystąpienia w ponad 40 krajach.

Speaker
Mike Rouse B. Pharm (Hons)

Gość specjalny

Mike Rouse B. Pharm (Hons); MPS, FFIP jest zastępcą dyrektora wykonawczego, dyrektorem ds. zawodowych i usług międzynarodowych Rady Akredytacyjnej ds. edukacji farmaceutycznej (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) w Chicago, USA. Urodził się w Zimbabwe, studiował farmację, pracował w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych. Zanim wyjechał z USA w 2001 roku, był dyrektorem naczelnym największej sieci aptek w Zimbabwe. W ACPE Mike zajmuje się sprawami zawodowymi, inicjatywami i projektami strategicznymi, a także usługami i współpracą międzynarodową. W 2007 roku był koordynatorem prac Rady Akredytacyjnej ds. edukacji farmaceutycznej (ACPE) w zakresie nowelizacji przepisów dot. doktorów farmacji (PharmD). Jest światowym liderem inicjatyw dążących do wprowadzenia programu CPD do kształcenia ustawicznego.

Mike założył i powołał Międzynarodowe Forum ds. Zapewnienia Jakości Edukacji Farmaceutycznej (International Forum for Quality Assurance of Pharmacy Education). Sporządził również projekt Globalnych Zasad dot. Zapewnienia Jakości Edukacji Farmaceutycznej (Global Framework for Quality Assurance of Pharmacy Education), które zostały przyjęte przez Międzynarodową Federację Farmaceutów (International Pharmaceutical Federation, FIP) w 2008 roku i zaktualizowane w 2014 roku. Mike jest członkiem zarządu FIP, Fundacji na rzecz Edukacji i Badań (Foundation for Education and Research), a także wielu innych rad i komitetów. Jest kierownikiem FIP Education (FIPEd) ds. zapewnienia jakości oraz współkierowikiem w zakresie kształcenia ustawicznego/ustawicznego doskonalenia zawodowego. Za swoje zaangażowanie w działalność FIP i wkład w rozwój zawodu farmaceuty, Mike został wyróżniony przez FIP nagrodą Distinguished Service Award oraz Fellow Award. Dotychczas został zaproszony jako consultant i prelegent do wystąpienia w ponad 70 krajach.

Speaker
Dr hab. n. med. Agnieszka Neuman-Podczaska

Gość specjalny

Agnieszka Neuman-Podczaska (Dr hab. n. med.), jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny, adiunktem w Katedrze Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka i członkini European Academy for Medicine of Ageing -[EAMA] (Sion, Szwajcaria)- międzynarodowej organizacji zrzeszającej geriatrów w Europie.

Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych z dziedziny geriatrii i farmakologii, wykładowca na konferencjach naukowych i szkoleniach dla lekarzy w kraju i za granicą.

Na codzień prowadzi zajęcia z farmakoterapii geriatrycznej dla studentów polsko i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego i pracuje z pacjentami starszymi, którzy w związku z wielochorobowością stosują skomplikowane schematy leczenia farmakologicznego.

Partnerzy strategiczni:

Dotychczasowo współpracowaliśmy:

Agenda

 • 15:00-15:30 Wprowadzenie: Piotr Merks, Agnieszka Neuman-Podczaska - Niepewne czasy - Dlaczego musimy rozwijać umiejętności przywódcze w farmacji?
 • 15:30 -16:00 Arijana Meštrović: Odporność i zdolność do zmian - Warsztaty
 • 16:00-17:00 Mike Rouse - Zarządzanie zmianą - co powinniśmy wiedzieć?
 • 17:00-17:15 Przerwa

Wykład i warsztaty
 • 17:15-18:15 Arijana Meštrović - Zarządzanie czasem i priorytetami w aptece Warsztaty
 • 18:15 - 18:30 Mike Rouse: Wskazówki: Zaangażowany w jakość - Zobowiązany do zmian
 • 18:30-18:45 Arijana Meštrović: Mój plan na 100 dni
 • 18:45-19:00 Pytania i odpowiedzi
 • 19:00 Piotr Merks: Podsumowanie i ocena kursu

Bilety

Kontakt

Lokalizacja i dane organizacyjne